Ngày Chương Trình
01/05/2020 Chào cờ đầu tháng.
01/12/2020 Học bình thường.
01/19/2020 Học bình thường (Midterm).
01/26/2020 Nghỉ Tết Việt Nam (No School)
02/02/2020 Chào cờ đầu tháng.
02/09/2020 Nghỉ học (No School).
02/16/2020 Nghỉ lễ Tổng Thống (President's Day)
02/23/2020 Học bình thường.
03/01/2020 Chào cờ.
03/08/2020 Học bình thường. DayLight Saving
03/15/2020 Học bình thường, Quiz #2
03/22/2020 Nghỉ học
03/29/2020 Học bình thường.
04/05/2020 Chào cờ.
04/12/2020 Nghỉ học (No School - Easter)
04/19/2020 Học bình thường.
04/26/2020 Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ. 
05/03/2020 Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ.
05/10/2020 Ôn thi. Ghi danh học sinh mới. 
05/17/2020 Thi cuối khóa (Final) 
05/24/2020 Nghỉ học (No School - Memorial Day)
05/31/2020 Lễ phát thưởng khóa #59.
09/06/2020 Khai giảng khóa #60.