Nhân dịp lễ Giáng Sinh (Christmas), TTVN-Văn Lang-SJ sẽ không có lớp học Chủ Nhật ngày 22 tháng 12 (12/22/2019) và Chủ Nhật ngày 29 tháng 12 (12/29/2019). Các em học sinh sẽ trở lại học vào Chủ Nhật ngày 5 tháng 1 năm 2020 (01/05/2020)

Văn Lang School will not have classes on Sunday December 22 and December 29, 2019. Students will return to school on Sunday January 5th, 2020

Merry Christmas & Happy New Year.