1A (D10)

Nguyễn Mai Tuyết

Tăng Molly

Mail Tuyết Vivian

2A (D6)

 Vũ Phương Thảo

Nguyễn Ánh Thy Olivia

Huỳnh Phượng Jennifer

1B (D9)

Nguyễn Johny

Phạm Phương Tammy

Trần Hoàng Quân Andrew

2B (D3)

La Vân Vi Caitlin

Trần Thị Thân Tâm

Trịnh Bảo Trân

1C (D13)

Lý Thu Cúc

Nguyễn Quốc Minh Thư

Đặng Xuân Nhi Jessica

2C (D12)

Nguyễn THu Hương

Văn Ưalter Danny

Nguyễn Minh Thư Catherine

1D (D11)

Trần Ngọc Triết

Ngô Thành Phương

Nguyễn Thị Kiều Trinh

2D (D5)

Lê Thị Thanh Vỹ

Nguyễn Thi Trà My

Trần Đặng Kimberly

1E (N5)

Võ Minh Thư Janet

Nguyễn Ngọc Trai

Lý Diễm Cindy

2E (D7)

Đỗ Thị Thu Tâm

Võ Justin

Nguyễn Mai Vi Sally

1F (C1)

Wagner Dương Phương

Trương Ánh Đăng Davina

Trịnh Minh Thế

   
 3A (T5)

Đặng Thị Hoàng Yến

Văn Thiện Vũ

 3B (T6)

Lê Hoàng Quyên

Văn Huệ Phương

Lê Minh Tài Daniel

 3C (D14)

 Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Thị Trang

Lương Tuấn Kenneth

 3D (T7)

 Lucero Kim Yến

Phạm Christine Bichhy

 4A (N9)

 Lê Thiên Thanh

Mai Phương Vi

 4B (T1)

Huỳnh T Cindy

Huỳnh Ngọc Diệp

 4C (T4)

 Phạm Vũ

Lê Uyên

Trươn Phương Thảo Trizzie

 5A (T2)

Trương Bảo Chi

Châu Stanley

5B (N14)

Huỳnh Ngọc Tùng

Nguỹen Anh Thư

5C (N10)

Bùi Ngọc Tram

Phan Đàm Sâm

6A (N13)

Hà Trung Giáp

Nguyễn Văn Kiên

6B (N6)

Bùi Mẫn Michelle

Nguyễn Lê Thị Tường Vi

7A (T3)

Phan Trương Giang Thanh

Đặng Phi Khanh Sharon

8A (N2)

Lý Quốc Tài

Đỗ Huy Đẩu

9A (D8)

Trần Nguyễn Anh Đào

Huỳnh Vă Xồi

10A (E1)

Lê Hùng

Lê Hoài Việt