THÔNG BÁO

Ghi Danh học sinh cũ cho niên khóa 2020-2021

San Jose, ngày 5 tháng 5 năm 2020

 

Kính gởi quý phụ huynh học sinh thuộc Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose.

Để chuẩn bị khai giảng niên khóa 2020-2021 (Khóa 60) của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang và vì lệnh trú ẩn tại gia vẫn còn hiệu lực, Ban Điều Hành Trung Tâm sẽ cho ghi danh học sinh cũ và đóng học phí dưới hình thức trực tuyến qua website của Trung Tâm ( Online Registration ) bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng  8 năm 2020.  Khóa 60 sẽ khai giảng vào Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020.

Xin quý phụ huynh vui lòng ghi danh cho con em sớm để chúng tôi có đủ thì giờ chuẩn bị phòng học cho khóa học năm sau.

Lưu ý: Chỉ những học sinh cũ thuộc khóa 59 ghi danh cho khóa 60 sẽ được bồi hoàn học phí $30.00 từ khóa 59. Trung Tâm sẽ không bồi hoàn cho học sinh không ghi danh khóa mới.

  • Học phí trọn khóa:      $200.00
  • Bồi hoàn Khóa 59:       - $30.00
  • Học phí Khóa 60:         $170.00

Mọi chi tiết xin liên lạc:

  • Thầy Võ Lịch:             (408) 313-5418; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thầy Trần Chí Dũng:   (408) 826-9760; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chân thành cám ơn quý vị

 

Ban Điều Hành
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose

Võ Lịch - Trung Tâm Trưởng


NOTIFICATION

Registration return students for school year 2020-2021

San Jose, May 5th, 2020

 

Dear Parents of Students of the VANLANG-San Jose Vietnamese Language Center,

To prepare for VANLANG’s 2020-2021 school year (aka Session 60), and the event Shelter-in-Place Order is still in force, the Executive Board of VANLANG will allow registration for return students and tuition online via VANLANG’s website ( Online Registration ), from May 15th to August 15th, 2020. Session 60 will start on Sunday, September 13th, 2020.

Please register early to allow us time to prepare enough classrooms for the school year.
Note: Only students of class 59 who enroll in Session 60 will receive a refund of $30 in the form of Tuition reduction (see below). Students who do not enroll in Session 60 will not receive the refund.

  • Tuition for Session 60:   $200.00
  • Refund of Sessiuon 59:  -$30.00
  • Net Tuition for Session 60: $170.00

For further information, please contact:

  • Mr. Lich Vo: (408) 313-5418; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mr. Dung Chi Tran: (408) 826-9760; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sincerely,
On behalf of the TTVNVL-SJ Executive Board
Acting Director
Lich Vo