THÔNG BÁO

Ghi Danh học sinh cũ cho niên khóa 2020-2021

San Jose, ngày 5 tháng 5 năm 2020

 

Kính gởi quý phụ huynh học sinh thuộc Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose.

Để chuẩn bị khai giảng niên khóa 2020-2021 (Khóa 60) của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang và vì lệnh trú ẩn tại gia vẫn còn hiệu lực, Ban Điều Hành Trung Tâm sẽ cho ghi danh học sinh cũ và đóng học phí dưới hình thức trực tuyến qua website của Trung Tâm ( Online Registration ) bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng  8 năm 2020.  Khóa 60 sẽ khai giảng vào Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020.

Xin quý phụ huynh vui lòng ghi danh cho con em sớm để chúng tôi có đủ thì giờ chuẩn bị phòng học cho khóa học năm sau.

Lưu ý: Chỉ những học sinh cũ thuộc khóa 59 ghi danh cho khóa 60 sẽ được bồi hoàn học phí $30.00 từ khóa 59. Trung Tâm sẽ không bồi hoàn cho học sinh không ghi danh khóa mới.

 • Học phí trọn khóa:      $200.00
 • Bồi hoàn Khóa 59:       - $30.00
 • Học phí Khóa 60:         $170.00

Mọi chi tiết xin liên lạc:

 • Thầy Võ Lịch:             (408) 313-5418; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Thầy Trần Chí Dũng:   (408) 826-9760; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chân thành cám ơn quý vị

 

Ban Điều Hành
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose

Võ Lịch - Trung Tâm Trưởng


NOTIFICATION

Registration return students for school year 2020-2021

San Jose, May 5th, 2020

 

Dear Parents of Students of the VANLANG-San Jose Vietnamese Language Center,

To prepare for VANLANG’s 2020-2021 school year (aka Session 60), and the event Shelter-in-Place Order is still in force, the Executive Board of VANLANG will allow registration for return students and tuition online via VANLANG’s website ( Online Registration ), from May 15th to August 15th, 2020. Session 60 will start on Sunday, September 13th, 2020.

Please register early to allow us time to prepare enough classrooms for the school year.
Note: Only students of class 59 who enroll in Session 60 will receive a refund of $30 in the form of Tuition reduction (see below). Students who do not enroll in Session 60 will not receive the refund.

 • Tuition for Session 60:   $200.00
 • Refund of Sessiuon 59:  -$30.00
 • Net Tuition for Session 60: $170.00

For further information, please contact:

 • Mr. Lich Vo: (408) 313-5418; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mr. Dung Chi Tran: (408) 826-9760; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sincerely,
On behalf of the TTVNVL-SJ Executive Board
Acting Director
Lich Vo

San Jose, 04/05/2020

Tạm thời đóng cửa TTVN-Văn Lang San Jose

 

Kính thưa toàn thể quí vị phụ huynh học sinh và thầy cô thuộc Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose.

Ban Điều Hành TTVN/Văn Lang rất quan tâm tới sức khỏe và sự an toàn của các em học sinh và thầy cô giáo của Văn Lang. Như quý vị đã biết, những trường hợp nhiễm COVID-19 trong quận hạt Santa Clara chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Quận hạt cũng đã khuyến cáo tránh những sinh hoạt tụ tập đông người, và đã quyết định gia hạn tình trạng trú ẩn tại gia cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Thêm vào đó, tất cả trường học công lập sẽ đóng cửa đến hết năm học niên khóa 2019-2020. Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang cũng không ngoại lệ.

Xin trân trọng thông báo: Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang sẽ đóng cửa đến hết khóa học 59 vào đầu tháng 6/2020. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình dịch bệnh và sự hướng dẫn của học khu để có thông báo đến quý phụ huynh và thầy cô sớm nhất nếu có sự thay đổi.

 • lTrong thời gian đóng cửa, TTVN/Văn Lang sẽ có hướng dẫn của thầy cô để dạy học sinh trên phương tiện online và những phương tiện khác. Xin quý phụ huynh vui lòng hợp tác với thầy cô để giúp các em học sinh hoàn tất bài học, bài làm tại nhà cũng như bài thi cuối khóa.
 • Mọi chi tiết xin liên lạc:

Thầy Võ Lịch:                        (408) 313-5418; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy Trần Chí Dũng:           (408) 826-9760; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chân thành cám ơn sự hợp tác của quí vị.

 1. Ban điều hành TTVN/VL
 2. Trung Tâm Trưởng

RE: Temporary closing VANLANG Vietnamese Language Center Due to COVID-19

 

The Executive Board of VANLANG Vietnamese Language Center (TTVNVL-SJ) is very concerned about the health and safety of Van Lang's students and teachers. As you know, cases of COVID-19 infection in Santa Clara County have not shown signs of improvement. The county has also recommended avoiding crowded gatherings, and has decided to extend the home shelter status until April 30, 2020. In addition, all public schools will be closed until the end of the 2019-2020 school-year. Vietnamese Language Center is no exception.

We regretfully announce that Van Lang Vietnamese Language Center will be closed for the rest of the 59th course. We will monitor the plague situation and the district's guidance to notify parents and teachers as soon as possible if any change is made.

     - During the closing time, TTVNVL-SJ will have instructions from teachers to teach students through online and other mediums. Please work with teachers to help students complete the lessons, homework and final exams.    

       -  For more information, please contact:

 • Mr. Lich Vo:                    (408) 313-5418;   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., or
 • Mr. Dung Chi Tran:       (408) 826-9760;   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

On behalf of the TTVNVL-SJ Executive Board,

We sincerely thank you for your cooperation.

 

Acting Director

Lich Vo    

Ngày
Chương Trình
03/01/2020
Chào cờ.
03/08/2020
Học bình thường.  DayLight Saving
03/15/2020
Học bình thường, Quiz #2
03/22/2020
Nghỉ học
03/29/2020
Học bình thường.
04/05/2020
Chào cờ.
04/12/2020
Nghỉ học (No School - Easter)
04/19/2020
Học bình thường.
04/26/2020
Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ.
05/03/2020
Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ.
05/10/2020
Ôn thi. Ghi danh học sinh mới.
05/17/2020
Thi cuối khóa (Final) 
05/24/2020
Nghỉ học (No School - Memorial Day)
05/31/2020
Lễ phát thưởng khóa #59.
09/14/2020
Khai giảng khóa #60 (2020-2021).

 

 

 

Kính chào các thầy cô, quý vị phụ huynh và các em học sinh,
 
Ngày khai giảng của trường Việt Ngữ Văn Lang: Chủ nhật 8 tháng 9, 2019. 
Địa chỉ: Gunderson High School 622 Gaundabert Ln, San Jose, CA 95136
Giờ học: 9 AM - 12 PM.
 
Xin quý phụ huynh dẫn con em đến sớm khoảng 15 phút để tìm tên con mình trên danh sách được dán trên tường, và giúp học sinh xếp hàng theo lớp của các em.
 
Chủ nhật 8 tháng 9 cũng là ngày Chào Cờ Đầu Khóa.  Ban Điều Hành kính mời quý vị phụ huynh cùng tham dự Lễ Chào Cờ, dưới sự hướng dẫn của Ban Trật Tự và người điều khiển chương trình lễ.  Các thầy cô cho học sinh lớp mình sửa soạn chào cờ.   Sau đó các thầy cô sẽ cho học sinh vào phòng học như thường lệ .  Quý vị phụ huynh có thể mua đồng phục cho các em tại khu văn phòng của trường.
 
Hẹn gặp các thầy cô và các em học sinh Chủ nhật 8 tháng 9.
 
Nghiêm Sỹ Tuấn
Trung tâm Trưởng TTVNVL-SJ
 
 

Dear Parents and students of Van Lang,
 
The First Day of school for Van Lang will be Sunday September 8, 2019
Location: Gunderson High School, 622 Gaundabert Ln, San Jose, CA 95136
Class hours: 9 AM to 12 PM
 
Parents - please have your children arrive early about 15 minutes to locate the new class and room assignment.  The assignment lists will be posted on the wall in the assembly area.
Sunday Sep 8 will also be the first ceremony of Salutation of the Flags.  Parents are welcome to stay and participate with the school during this ceremony.  Please follow the directions of the Security staff members.  Afterward, the teachers will lead their students to the class rooms.
Parents may also buy the school uniforms for their children in the office area.
 
We look forward to seeing all our students Sunday 9/08/2019,