Ngày
Chương Trình
03/01/2020
Chào cờ.
03/08/2020
Học bình thường.  DayLight Saving
03/15/2020
Học bình thường, Quiz #2
03/22/2020
Nghỉ học
03/29/2020
Học bình thường.
04/05/2020
Chào cờ.
04/12/2020
Nghỉ học (No School - Easter)
04/19/2020
Học bình thường.
04/26/2020
Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ.
05/03/2020
Học bình thường.  Ghi danh học sinh cũ.
05/10/2020
Ôn thi. Ghi danh học sinh mới.
05/17/2020
Thi cuối khóa (Final) 
05/24/2020
Nghỉ học (No School - Memorial Day)
05/31/2020
Lễ phát thưởng khóa #59.
09/14/2020
Khai giảng khóa #60 (2020-2021).

 

 

 

Kính chào các thầy cô, quý vị phụ huynh và các em học sinh,
 
Ngày khai giảng của trường Việt Ngữ Văn Lang: Chủ nhật 8 tháng 9, 2019. 
Địa chỉ: Gunderson High School 622 Gaundabert Ln, San Jose, CA 95136
Giờ học: 9 AM - 12 PM.
 
Xin quý phụ huynh dẫn con em đến sớm khoảng 15 phút để tìm tên con mình trên danh sách được dán trên tường, và giúp học sinh xếp hàng theo lớp của các em.
 
Chủ nhật 8 tháng 9 cũng là ngày Chào Cờ Đầu Khóa.  Ban Điều Hành kính mời quý vị phụ huynh cùng tham dự Lễ Chào Cờ, dưới sự hướng dẫn của Ban Trật Tự và người điều khiển chương trình lễ.  Các thầy cô cho học sinh lớp mình sửa soạn chào cờ.   Sau đó các thầy cô sẽ cho học sinh vào phòng học như thường lệ .  Quý vị phụ huynh có thể mua đồng phục cho các em tại khu văn phòng của trường.
 
Hẹn gặp các thầy cô và các em học sinh Chủ nhật 8 tháng 9.
 
Nghiêm Sỹ Tuấn
Trung tâm Trưởng TTVNVL-SJ
 
 

Dear Parents and students of Van Lang,
 
The First Day of school for Van Lang will be Sunday September 8, 2019
Location: Gunderson High School, 622 Gaundabert Ln, San Jose, CA 95136
Class hours: 9 AM to 12 PM
 
Parents - please have your children arrive early about 15 minutes to locate the new class and room assignment.  The assignment lists will be posted on the wall in the assembly area.
Sunday Sep 8 will also be the first ceremony of Salutation of the Flags.  Parents are welcome to stay and participate with the school during this ceremony.  Please follow the directions of the Security staff members.  Afterward, the teachers will lead their students to the class rooms.
Parents may also buy the school uniforms for their children in the office area.
 
We look forward to seeing all our students Sunday 9/08/2019,