Đây là danh sách học sinh khóa 60. danh sach hoc sinh

Xin quí vị nhấn vào đây để ghi danh khoá 60.

Quí vị ở xa muốn mua sách, xin quí vị  nhấn vào đây để đặt sách Văn Lang.

Quí vị có thể tham khảo sách bằng PDF -

 

  • Học sinh phải đi học đúng giờ và liên tục, học sinh đến lớp trễ quá 15 phút, phải có phụ huynh đích thân dẫn tới văn phòng gặp Ban trật tự để nhận giấy phép vào lớp.
  • Học sinh nghỉ học, phụ huynh phải xin phép trước với Thầy, Cô giáo, gọi vào điện thoại Trung Tâm hoặc đến gặp Ban trật tự trình bày lí do nghỉ học vừa qua. Học sinh nghỉ liên tiếp 3 lần mà không có lí do chính đáng, không xin phép cũng như không có phụ huynh đích thân dẫn tới gặp Ban trật tự thì coi như tự ý thôi học.
  • Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục (áo trắng có phù hiệu Văn Lang). Học sinh không được về sớm quá 3 lần trong một khoá học. Ban trật tự sẽ không giải quyết cho học sinh xin về sớm sau 11 giờ trưa. (trừ trường hợp khẩn cấp).  Quí vị có thể mua áo tại trường và giá bán mỗi cái áo là mười lăm đồng ($15).