1. Giới Thiệu:
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose là một trung tâm thuộc hệ thống Việt Ngữ Văn Lang được hình thành và trực tiếp điều hành bởi Đoàn Thanh Niên Thiện Nguyện Việt Nam với 3 mục tiêu chính:

  • Bảo tồn Văn Hóa
  • Phụng sự Xã Hội
  • Mưu cầu Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam

2. Mục Đích:
Nhằm mục đích bảo tồn văn hóa Việt và đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam hải ngoại biết ý thức về giòng giống Lạc Hồng qua phương châm "Tiên học lễ, hậu học văn", Trung Tâm đã áp dụng một chương trình Đức Dục và Lịch Sử Việt Nam song song với chương trình Việt Ngữ. Thêm vào đó, các em được học hỏi về phong tục tập quán, những cái hay, cái đẹp của dân tộc Việt; và từ đó với văn hóa Việt Nam và kiến thức khoa học tiến bộ của Âu Mỹ, các em sẽ làm rạng danh cho nòi giống Việt Nam trên toàn thế giới.


3. Điều Hành:
Trên căn bản, Đoàn Thanh Niên Thiện Nguyện Việt Nam chịu trách nhiệm về mọi mặt, nhưng phần quan trọng nhất, chính là sự đóng góp của lực lượng thầy cô giáo, của các anh chị em mang tinh thần phụng sự xã hội, kế đến là sự giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất của quý vị phụ huynh học sinh.


4. Lịch Sử:
Năm 1982, trường Việt Ngữ Văn Lang bắt đầu với những lớp học trong garage mà thầy cô ngoài nhiệm vụ giảng dạy còn phải lãnh trách nhiệm đưa đón học sinh đi học và trở về. Đến nay, qua 48 khóa liên tục (mỗi khóa 5 tháng), với cơ sở phòng ốc khang trang, TTVN Văn Lang đã trở thành trung tâm Việt Ngữ lớn nhất của người Việt tại hải ngoại, với hơn 1000 học sinh chia ra làm 12 cấp lớp từ 1 đến lớp 12. Tổng cộng có 35 lớp được hướng dẫn bởi 120 thầy cô và 20 anh chị khác trong ban điều hành. (Từ khóa 49, chương trình giảng dạy đã thay đổi thành 10 cấp lớp và mỗi khóa dài 10 tháng)


5. Địa Điểm:
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose mở cửa vào mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tại trường Trung Học Gunderson: 622 Gaundabert Ln, San Jose, CA 95136, USA.